• Login
  • Je hebt nog geen cursussen in je winkelmandje

We leven in een tijd van waarheidsverdraaiing

Leven wordt in alle verwarring ook wel bewust zijn genoemd. bewustzijn die in strijd zou zijn met on bewustzijn. Ons scheppend vermogen is in dit bewustzijn nagenoeg afwezig. Ons leven gaat namelijk dood.

In deze energie wordt ons middels een afstammelingenbrein een persoonlijkheid aangemeten die ruw, onwetend en dus niet eigen voelt, denkt en handelt.

Een persoonlijkheid, ontsproten uit een vaststaande geschiedenis vol traumadenken, die bij de gratie van zelfverbetering op weg is naar mooier, beter en echter.

Hoe echt is deze persoonlijkheid eigenlijk en waarom voelt het als een immer uit te diepen verhaal die in de volle rondte buiten ons bereik lijkt te blijven liggen? Wie strijden er eigenlijk allemaal om deze persoonlijkheid?

En hoe dood moeten we zijn voordat we eens echt tot leven mogen komen? We geloven en beloven veel vanuit een ons toebedeelde basisgedachte van niet weten. Er wordt constant gespeeld met een soort geheime -het al verdraaiende waarheid-, die voorbehouden lijkt aan slechts enkelen en die ons controleert, domineert en een gewenste kant opstuurt.

De aarde waar de pure mens compleet afwezig is, kent geen eigen aard. Waarom mag de mens in dit spel eigenlijk niet vrij zijn?

Wat zou er gebeuren als ons geheugen weer intact is en we weer weten dat we in vrije energie zeer krachtige oorsprongrijke scheppers zijn met een volledig gevoeld eigen weten ?

De gemanipuleerde mens is een verzamelnaam voor facetten afleiding en beïnvloeding die onze ware kracht en pure gevoel voor samen doen versnipperen en die we ten diepste willen waarnemen.
Elke facet oogt namelijk wel als een diMENSie, maar zijn we langs de oogpunten van dat systeem eigenlijk wel zo wezenrijk en vooral echt aanwezig in de toegestane verschijningsvorm?

We  publiceren hier  inspiratie in tekst en beeld, waarin we de oorsprongrijke mens centraal stellen en de huidige menskunde willen waarnemen voor wat het is; afleiding van onze pure herkomst, opdat we dieper zullen vergeten en bron volledig zullen koppelen aan kunstmatig bewustzijn.

De enige manier om de intensiteit van de technologische vooruitgang te volgen en tegelijkertijd natuurrijk te gaan staan in eigenheid, is door de samenkracht terug te brengen middels bewustzijnsverschuiving, die in een pure deale vorm van waarneming onze echte waarde erkent.

Fijn dat jij hier bent als zijnsbekrachtiger
.
 
29 juli 2019

0 Reacties op "We leven in een tijd van waarheidsverdraaiing"

Geef een reactie op dit artikel

Contact


t.a.v. de oorsprongrijke mens

Parellaan 2 – P 1403
2132 WS Hoofddorp

Telefoon: +31 (0)85 – 1303923
Mail: info@earth-matters.nl
KvK: 02091407
BTW: NL815248192B01
Triodosbank: NL79TRIO0198518331

De oorsprongrijke mens is onderdeel van Stichting Earth Matters, een culturele ANBI (door de staat erkend goed doel) RSIN: NL815248192B01.

Fundament

Wij hebben hier niet de bedoeling de pijlers van deze samenleving onderuit te halen of om deze realiteit zijn bestaansrecht te ontnemen. Noch om over een bron te spreken, als een soort hemel, waar we allemaal direct vandaan zouden komen en vanuit een ascentie gedachte weer allemaal naartoe kunnen gaan.

We nemen echter waar dat het mensverhaal vol tegenstrijdige belangen, die zich ook wel ‘samen’ leving noemt, de wezenrijke kracht van de mens veelal verborgen houdt.

De kracht van bestaande fundamentele geloofsovertuigingen, systeemmodellen en beeldvormingen spiegelt zich aan volgzame gedachten in taal, vorm en stilte. Het geeft ons een kunstmatig gevoel van leven zonder het ware hart, leven dat uiteindelijk sterft.

De mens die voorbij de toegestane persoonlijkheid zijn oorsprongrijke kracht hervindt, verbindt zich met zijn echte eigen gedachten en dus met een groots en vredig gevoel voor samen leven zijn.
top
© 2020 Stichting Earth Matters