• Login
  • Je hebt nog geen cursussen in je winkelmandje

Home

Zelfverbetering is een belofte van aardse vooruitgang die eigenlijk gaat over het goedmaken, het corrigeren en het redden van een eindig en niet wetend zelf die uit goed en slecht zou bestaan. Dit wereldbeeld spiegelt de schepping van de persoonlijkheid in tijd. Bewustzijn is hier niet autonoom, de mens is er niet vrij.

.

Zelfbevrijding is een helder weten dat het zelf in de kern geen voorkeur voor minderwaardigheid kent en dat zij oorsprongrijk bewustzijn is, niet dat wat haar in afleiding aan on-bewustzijn beloofd wordt. Dit universele beeld creëert kosmische openheid met vele werelden.

.

De gemanipuleerde mens is beïnvloed om zelfverbetering te leven en in zelfbevrijding te geloven.

Dit is het moment om te realiseren wie jij in wezen bent..

Hoe mensen onze inspiraties beleven:

Onze inspirators

moniek van pelt

woorden-, beelden-, liedjes-
verhalen- en versjesmaker

het is geen kwestie van tijd
het is een kestie
van samen

Arjan Bos

initiator Earth Matters
documentairemaker

onderzoekt, leeft en publiceert
paradigmaverschuivende inzichten

jij en ik

stralend krachtwezen
van lichte vreugde

zachtmoedige voeler

zijnsbekrachtiger

pure duider

Contact


t.a.v. de oorsprongrijke mens

Parellaan 2 – P 1403
2132 WS Hoofddorp

Telefoon: +31 (0)85 – 1303923
Mail: info@earth-matters.nl
KvK: 02091407
BTW: NL815248192B01
Triodosbank: NL79TRIO0198518331

De oorsprongrijke mens is onderdeel van Stichting Earth Matters, een culturele ANBI (door de staat erkend goed doel) RSIN: NL815248192B01.

Fundament

Wij hebben hier niet de bedoeling de pijlers van deze samenleving onderuit te halen of om deze realiteit zijn bestaansrecht te ontnemen. Noch om over een bron te spreken, als een soort hemel, waar we allemaal direct vandaan zouden komen en vanuit een ascentie gedachte weer allemaal naartoe kunnen gaan.

We nemen echter waar dat het mensverhaal vol tegenstrijdige belangen, die zich ook wel ‘samen’ leving noemt, de wezenrijke kracht van de mens veelal verborgen houdt.

De kracht van bestaande fundamentele geloofsovertuigingen, systeemmodellen en beeldvormingen spiegelt zich aan volgzame gedachten in taal, vorm en stilte. Het geeft ons een kunstmatig gevoel van leven zonder het ware hart, leven dat uiteindelijk sterft.

De mens die voorbij de toegestane persoonlijkheid zijn oorsprongrijke kracht hervindt, verbindt zich met zijn echte eigen gedachten en dus met een groots en vredig gevoel voor samen leven zijn.
top
© 2020 Stichting Earth Matters